Møtet i finansutvalet startar klokka 09.00, møtet i formannskapet som klagenemnd og deretter møtet i formannskapet startar så snart finansutvalet er ferdig. Møta finn stad på tinghuset på Leikanger.

Sakliste og sakspapir finn du i møtekalenderen:

Det har diverre ikkje late seg gjera å få strøyma møta denne dagen. Det blir difor ikkje TV-sending på nettsida.