Møta fann stad i lokala til Sivilforsvaret i Sogndal.

Sakliste og sakspapir finn du i møtekalenderen:

Møte i finansutvalet

Møte i formannskapet

Sogndal kommune sende møtet på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i videoruta under: