Dette er første møtet i formannskapet og finansutvalet etter valet i haust. Møta finn stad på tinghuset i Leikanger.

Sakliste og sakspapir finn du i møtekalenderen til kommunen:

Finansutvalet er sett saman av formannskapet og gruppeleiarane i partia som ikkje er representerte der. Hovudmålet med bruk av finansutvalsmodellen er å sikra politisk involvering og medverknad slik at den politiske leiinga får eigarskap til budsjettet som styringsverktøy.

Les òg: Finansutvalet held fram arbeidet med budsjett og økonomiplan

Sogndal kommune sende møta direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møta kan du sjå i videorutene under:

Formannskapet:

Finansutvalet: