Møta fann stad på Kviknes Hotel i Balestrand.

Saksliste og sakspapir til møta finn du i møtekalenderen:

Sogndal kommune sende møta direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møta kan du sjå i opptak i videorutene under:

Tysdag 7. september er det møte i plan- og forvaltningsutvalet og i utval for levekår. Sakalistene og sakspira finn du i møteplanen.