Møta fann stad i rådhuset i Balestrand.

Saklista og sakspapir finn du her i møtekalenderen:

Finansutvalet er sett saman av formannskapet og gruppeleiarane i partia som ikkje er representerte der, Miljøpartiet dei grøne og Framstegspartiet. Hovudmålet med bruk av finansutvalsmodellen er å sikra politisk involvering og medverknad slik at den politiske leiinga får eigarskap til budsjettet som styringsverktøy.

Sogndal kommune sender møta direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møta kan kan du sjå i videorutene under. Grunna tekniske utfordringar er det diverre ikkje opptak av orienteringa frå Guro Ness & Co ANS.

Opptak av møtet i formannskapet og finansutvalet:

Opptak av orienteringar: