Torsdag var det møte i administrasjonsutvalet, formannskapet og kommunestyret.

Saksliste og sakspapir til møta finn du i møtekalenderen

Sogndal kommune sende møta i formannskapet og i kommunestyret direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møta kan du sjå i opptak i videorutene under.

Møte i kommunestyret:

Møte i formannskapet: