Møtet fann stad på Sogndal vidaregåande skule.

Sakslista og sakspapira finn du i møtekalenderen

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med elevbedrifta Sogn Streaming UB ved Sogndal vidaregåande skule. (Me beklagar utfordringar med lyden i starten av møtet).

Møtet etter lunsj (frå sak 74, administrativt vertskommunesamarbeid - Sogn GIS) kan du sjå i videoruta under:

Møtet før lunsj kan du sjå i videoruta under: