Møtet fann stad på tinghuset på Leikanger og starta klokka 10.

Desse sakene stod på saklista:

  • Nye vedtekter for IUA Sogn og Sunnfjord
  • Justert oppmoding om busetting av flyktningar 2023
  • Valnemnd innvandrarråd, kulturråd og aktivitets- og friluftråd 2023-2027
  • Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar

Du finn sakspapira i møtekalenderen

Det er diverre ikkje mogleg å sjå møtet i opptak på nett-TV.