Møtet fann stad på tinghuset på Leikanger.

Du finn sakspapira i møtekalenderen

Sogndal kommune sende møte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn.

Sjå sakene i opptak:

PS 21/2023 Samfunns- kultur- og administrasjonslokale Saften – prinsipp for utbygging

PS 22/2023 Finans- og gjeldsrapport T3 2022

PS 23/2023 Saksframstilling - Årsrekneskap og årsrapport - 2022

PS 24/2023 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar - kommunestyret 11. mai 2023

Heile møtet, med orienteringane i starten av møtet, kan du sjå i videoruta under: