Møta vart haldne på Quality Hotel Sogndal. Møtet i formannskapet starta klokka 12.15 og møtet i kommunestyret klokka 13.30.

Saksliste og sakspapir finn du her i møtekalenderen.

På sakslista stod anke av dom i Sogn og Fjordane tingrett.

Du kan sjå handsaminga av saka i kommunestyret i opptak i videoruta under, filma av Kent Fimreite i Hallo Sogn: