Møtet fann stad på fylkeshuset.

Saklista og sakspapira finn du i møtekalenderen

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med elevbedrifta Sogn Streaming UB ved Sogndal vidaregåande skule. Du kan sjå møtet på denne lenkja: Kommunestyremøte i Sogndal 15. desember 2022 - YouTube