Møtet finn stad på tinghuset på Leikanger og startar klokka 9.

Saklista og sakspapira finn du i møtekalenderen

Sogndal kommune sender møtet direkte på nett-TV i samarbeid med elevbedrifta Sogn Streaming UB ved Sogndal vidaregåande skule. Møtet kan du sjå i videoruta under: