Møtet var på ViteMeir på Kaupanger og starta klokka 9.

Saklista og sakspapira finn du i møtekalenderen

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videoruta under:

To damer i lilla ViteMeir-skjorter held ein presentasjon.

Dagleg leiar Gry Høyheim takka kommunestyret for at dei ville ha møtet sitt på ViteMeir, og orienterte, saman med formidlingsleiar Åse Neraas, politikarane om vitensenteret. (Foto: Norunn Haugen)

Stor trebygning med lilla banner med ViteMeir.

Kommunestyret er torsdag å finna på ViteMeir på Kaupanger. (Foto: Mariann Skau)