Møtet fann stad på Quality Hotel Sogndal og starta klokka 09.

Sakslista og sakspapira finn du i møteplanen på nettsida til kommunen

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videoruta under: