Møtet fann stad på fylkeshuset.

Saklista og sakspapira finn du her i møtekalenderen.

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videoruta under:

>