Møtet fann stad i Fjordsalen på Quality Hotel Sogndal.

Saklista og sakspapira kan du sjå i møtekalenderen.

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med elevbedrifta Sogn Streaming UB ved Sogndal vidaregåande skule. Møtet kan du sjå i videoruta under: