Møtet fann stad i tingsalen på tinghuset i Leikanger.

Sakslista og sakspapir finn du i møteplanen

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videoruta under: