Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordela 1,685 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2020. 

Søknadsfristen er 1. september, men fleire lag og organisasjonar må senda søknad via sentralleddet som ofte har frist tidlegare.

Hugs at alle som søkjer, må vera registrerte i Frivilligregisteret.

Søknadsskjema og meir om ordninga finn du på www.lottstift.no.