Tidlegrøysting

Dersom du ikkje kan røysta i perioden for førehandsrøysting eller på valdagen, kan du tidlegrøysta i perioden 1. juli - 9. august. 

Førehandsrøysting

Du kan førehandsrøysta frå 10. august til 10. september.
Fram til 10. september kan du røysta i den kommunen du ynskjer.

Valdagen

På valdagen, måndag 13. september, kan du berre røysta i den kommunen der du er manntalsførd.

Røystelokale og opningstider

Oversikt over lister og kandidatar i Sogn og Fjordane valdistrikt

Meir informasjon om valet finn du på valg.no

Informasjon på fleire språk