NAV Sogndal

Instruks frå Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sogndal kommune gjer at NAV Sogndal er stengt frå 17. mars 2020 og inntil vidare på grunn av koronaviruset.

Ring 55 55 33 33 eller bruk Ditt NAV for kontakt og hjelp.
Er du i akutt krise og må snakka med NAV angåande sosiale tenester, ring tlf  992 86 172.

Ved NAV Sogndal kan post til NAV leggjast i NAV sin postkasse i 2. etg på Kulturhuset i Sogndal.
I Balestrand og Leikanger kan søknader om sosialhjelp leverast i postkasse ved inngangsdøra til rådhuset/tinghuset.

Flyktningtenesta

Flyktningtenesta vil også ha stengt fram til 13.04.20. Då vil det bli gjort ny vurdering

Vil du ha kontakt med oss? Ring, send sms eller e-post:

Bu-oppfølging:
Oddvar Husum oddvar.husum@sogndal.kommune.no 99286016
Programrådgjevarar:
Jan I. Nordheim jan.ingar.nordheim@sogndal.kommune.no 99286018
Nina Osdalen nina.osdalen@sogndal.kommune.no 99286015
Siri Madsen siri.irmelin.madsen@sogndal.kommune.no  90523098
Koordinator familie/barn:
Irene Aa Jøssang irene.jossang@sogndal.kommune.no  99286019
Tospråkleg assistent tigrinja og arabisk (tysdag og onsdag), :
Saleh Ali Saleh    40976787

Informasjon om koronavirus på fleire språk

På nettsida til Folkehelseinstitutet finn du informasjon om heimekarantene og isolasjon samt generell informasjon om koronavirus på engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, samisk (nord- og sørsamisk), sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.  

Tips gjerne nokon du kjenner som treng informasjon på eitt av desse språka.