I samband med arbeidet, som vil gå føre seg på møtelommer og delar av vegstrekninga, vil vegen i periodar vera stengd.

Meir informasjon finn du på nettsida til Statens vegvesen.