I samband med dette blir delar av gangvegen stengt frå 19. april til 1. desember.

Alternativ rute får gåande og syklande er over byggefeltet, som vist på skisse.

Dei som brukar trebrua må gå via industrifeltet.