Arbeidsmiljøutvalet
01.10.2021 kl. 13:00 - 00:00
Teams

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Arbeidsmiljøutvalet den 01.10.2021
Saksliste - Møte i Arbeidsmiljøutvalet den 01.10.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2021 Orientering om medarbeidarundersøkinga i 2021
7/2021 Statistikk for sjukefråvær