Finansutvalet
09.06.2021 kl. 08:15 - 00:00
Tingsalen, Leikanger

Møtedokument
Saksliste - Møte i finansutvalet den 09.06.2021
Møteprotokoll - Møte i finansutvalet den 09.06.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2021 Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022 - 2025 - Arbeidsdokument 3/21 Vis (1)