Formannskapet
08.10.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger

Møtedokument
Dokumenta er enno ikkje offentleg publiserte.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling