Formannskapet
11.06.2020 kl. 11:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i formannskapet 11. juni 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
46/2020 Årsmøte Leikanger frivilligsentral Vis (1)
47/2020 Årsmøte Sogndal frivilligsentral Vis (1)
48/2020 Organisering av frivilligsentralane Vis (1)
49/2020 Rapport Sogndal kulturhus - Korleis møte framtida? Vis (1)
50/2020 Etablering av forprosjekt - "Hent meg"-ordning i Sogndal Vis (1)
51/2020 Lokalisering av NAV-Sogndal Vis (3)
52/2020 Forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå mindre avlaupsanlegg
53/2020 Refusjon for utgifter til veg, vatn og avløp - Stadheimgarden - vedtak
54/2020 Samordning av omsorgslønsats Vis (3)
55/2020 Prinsippavklaring om løpande barnehageopptak Vis (1)
56/2020 Val av meddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Vis (1)
57/2020 Økonomisk oppgjer med Høyanger etter grensejusteringa
58/2020 Årsmelding Balestrand kommune 2019
59/2020 Årsrapport 2019 (3.tertial 2019) for gjelds- og finansforvaltning i Leikanger kommune
60/2020 Rekneskap og årsmelding 2019 Sogndal kommune
61/2020 Inngåande balanse for Sogndal kommune 2020
62/2020 Rapport om finansforvaltninga i Balestand kommune i 2019
63/2020 Rekneskap og årsmelding 2019 for Leikanger kommune
64/2020 Akson-samhandling og felles journal (intensjonsavtale)
65/2020 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker
66/2020 Fast landingsplass for luftambulanse i Sogndal 19/624
67/2020 Ny vinterforskrift for 4640 Sogndal Kommune
68/2020 Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 - samfunnsdelen. Oppstart av planarbeid og utarbeiding av planprogram