Formannskapet
23.04.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 23. april 2020
Saksliste - Møte i formannskapet 23. april 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
26/2020 Forskrift om folkevalde si godtgjerdsle i Sogndal kommune, Vestland Vis
27/2020 Overorndna retningsliner for tilskot til nærings og miljøtiltak i skogbruket Sogndal kommune 2020-2022 Vis
28/2020 Aksjonæravtale Sognekraft AS Vis (1) Vis
29/2020 Samordning av omsorgslønsats Vis
30/2020 Overføring av investeringsbudsjett frå 2019 til 2020 - gamle Sogndal kommune Vis
31/2020 Overføring av investeringsbudsjett frå 2019-2020 - Leikanger kommune Vis
32/2020 Bruk av momsavtalar i utbyggingsprosjekt Vis
33/2020 Innkjøpsstrategi Vis
34/2020 Fritak for eigedomsskatt - studenthuset Meieriet Vis
35/2020 Klage på vedtak om barnehageplass Vis
36/2020 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (14) Vis