Formannskapet
30.01.2020 kl. 14:00 - 00:00
Formannskapssalen - Sogndal

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 30. januar 2020
Tillegg sakspapirer - Møte i formannskapet 30. januar 2020
Sakspapirer - Møte i Formannskapet 30. januar 2020
Tillegg sakspapirer - Møte i formannskapet 30. januar 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format