Klagenemnd for eigedomsskatt
27.05.2020 kl. 14:30 - 00:00

Møtedokument
Dokumenta er enno ikkje offentleg publiserte.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling