Komité for levekår
04.05.2020 kl. 14:00 - 00:00
Video-møte

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i komité for levekår 4. mai 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2020 Reviderte SFO - vedtekter Vis
7/2020 Komité for levekår - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis