Kommunestyret
02.04.2020 kl. 09:00 - 12:00
Fjernmøte

Møtedokument
Saksliste - Møte i kommunestyret 2. april 2020
Møteprotokoll - Møte i kommunestyret 2. april 2020
Svar på spørsmål frå representantane
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format