Kulturråd
19.10.2021 kl. 09:00 - 00:00
Sogndal kommunehus, kommunestyresalen. Deretter, kulturhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kulturråd den 19.10.2021
Saksliste - Møte i Kulturråd den 19.10.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2021 Sogndal kulturråd - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 2021 Vis