Plan og forvaltningsutvalet
12.03.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Tinghuset, formannskapssalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i plan og forvaltningsutvalet 12. mars 2020
Møteprotokoll - Møte i plan og forvaltningsutvalet 12. mars 2020
Offentlig delegerte vedtak - Møte i plan og forvaltningsutvalet den 12.03.2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format