Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
18.08.2020 kl. 13:00 - 15:00
Leikanger

Møtedokument
Dokumenta er enno ikkje offentleg publiserte.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling