Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt
20.02.2020 kl. 18:00 - 21:00

Møtedokument
Dokumenta er enno ikkje offentleg publiserte.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling