Sogndal eldreråd
25.05.2021 kl. 09:00 - 00:00
Tingsalen - Leikanger tinghus

Møtedokument
Saksliste - Møte i Sogndal eldreråd den 25.05.2021
Oppfølging av møte i Sogndal eldreråd den 25.05.2021
Møteprotokoll - Møte i Sogndal eldreråd den 25.05.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Sogndal eldreråd - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 25.05.21