Sogndal innvandrarråd
12.04.2021 kl. 18:30 - 20:00
Teams

Møtedokument
Saksliste - Møte i Sogndal innvandrarråd den 12.04.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Skriv, meldingar og drøftingar innvandrerrådet 12.04.2021