Valstyre
25.08.2021 kl. 15:00 - 00:00
Tingsalen, Tinghuset i Leikanger

Møtedokument
Saksliste - Møte i Valstyre den 25.08.2021
Møteprotokoll - Møte i valstyre den 25.08.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format