Viltnemnd
20.05.2021 kl. 15:00 - 18:00
Tingsalen, Leikanger tinghus, evt. Teams

Møtedokument
Dokumenta er enno ikkje offentleg publiserte.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling