Kortidsavdelinga ved Sogndal helse- og omsorgssenter tysdag 1. februar stengd for besøkande etter at det vart påvist covid-smitte på avdelinga.

Bebuarar og personal vart testa, og laurdag 5. februar vart besøksforbodet oppheva.