Hundar skal gå i fysisk band, alle brot på bandtvang vil bli melde til politiet.

Vi oppmodar alle som ferdast både i innmark og utmark å varsle om lause hundar til politiet.