Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 13
02
07
18
03
22
19
10
Formannskapet 30
13
27
24
23
14
11
20
17
08
29
12
03
Plan og forvaltningsutvalet 23
12
30
28
27
24
15
26
Komité for levekår 22
20
19
21
02
Komité for samfunnsutvikling 21
10
19
18
20
01
Kontrollutvalet 26
21
17
29
24
Administrasjonsutvalet 31
11
17
12
Arbeidsgjevarutvalet 20
27
12
Sogn regionråd 28
Arbeidsmiljøutvalet 10
26
01
27