Møtet blir halde på Quality Hotel Sogndal og startar klokka 09.

Programmet for møtet blir slik:

Kl. 09.00 - 09.15: Innleiing v/ordførar Arnstein Menes 

Kl. 09.15 - 09.45: Kommunen som arbeidsgjevar 

  1. Samskaping gjennom trepartssamarbeidet
  2. Korleis vera ein god arbeidsgjevar?
  3. Omdømme – eit grunnlag for god rekruttering 

Kl. 09.45 - 10.00: Dialog om arbeidsgjevarpolitikken  

Kl. 10.00 - 10.10: Pause

Kl. 10.10 - 10.20: Sogndal 2050 - Minecraft: Education Edition og spelbasert læring i Sogndalsskulen 

Kl. 10.20 - 11.00: Kva påverkar kommunen framover – utviklingstrekk frå samfunnsplanen  

Kl. 11.00 - 11.10: Pause 

Kl. 11.10 - 12.00: Dialog rundt framtidsbilete. Korleis ser dette ut frå ein politisk ståstad?   

Kl. 12.00-12.30: Lønsj

Kl. 12.30.14.30: Sektorane tek utgangspunkt i framtidsbilete. Kva ulike scenario kan ein sjå føre seg for sektoren og korleis vil dette påverka drift, utviklingsbehov og investering?  

  • Oppvekst  
  • Helse og omsorg 
  • Plan og samfunn 

Kl. 14.30-14.40: Pause 

Kl. 14.40-15.00: Oppsummering i plenum  

Etter dialogmøtet, blir det møte i formannskapet (onsdag klokka 15.10). Torsdag 6. mai er det møte i kommunestyret. Møtet blir halde på Fylkeshuset og startar klokka 09.