Uvêr skapar utfordring på vegane, men beredskapen til naudetatane er ivareteken av redningsskøyta som er stasjonert på Leikanger.

Fredag stengde kommunen vegen frå Mundal til Jordal. Kommunen oppmodar innbyggarane om å følgja med på trafikkmeldingane frå Statens vegvesen på 175.no: Trafikkinformasjon | Statens vegvesen eller på trafikkmeldingane får Vegtrafikksentralen: Vegtrafikksentralen vest (@VTSvest) / Twitter.