Me ber om at dei som ynskjer kontakt med oss, sender ein e-post til Landbrukskontoret@sogndal.kommune.no.
Eventuelt kan du senda SMS til 46816163. Skriv då tydeleg kven du er og kva det gjeld.