Sogndal kommune nyttar program som heiter Visma og under det eit program som heiter Visma Expense.

For å kunne registrara reiserekningar i Visma Exspense må du aktivere kontoen din. Det gjer du på same innlogging som du nyttar for lønsslippen din.

Dette ligg under "Meg selv", "Reiserekning" og "Start Expense".

Reiserekning - aktivere Expense

Lenke til å registrere reiserekning
(Same passord som du nyttar på lønsslipp)

Rettleiar reiserekning

Treng du hjelp, ta kontakt med Bente Kristin Sæhl.
bente.kristin.saehl@sogndal.kommune.no
906 77 465