Sogndal kommune har under 30 innbyggarar som er registrert i Sametinget sitt valmanntal. 

Du kan difor berre førehandsrøysta ved sametingsvalet i Sogndal kommune, ikkje røysta på valdagen. Du kan førehandsrøysta til sametingsvalet og stortingsvalet på dei same stadane. 

Meir informasjon om sametingsvalet finn du på Sametinget sine nettsider.