Søknadsfrist for hovudopptaket er 1. mai.

Gå til SFO/fakturering, velg så SFO.
Her kan du søkje om ny SFO-plass, endre opphaldstype og/eller seie opp plassen.