To gonger i året, i januar og i juni, testar Sivilforsvaret varslingsanlegga (flyalarmane), for å sjekka at de verkar og for å reparera dei som er defekte.

Signalet

Signalet blir sendt i tre seriar med eitt minutts opphald mellom seriane. Signalet betyr at du skal søka informasjon i til dømes radio, tv, aviser, på nettsidene til myndigheitene og i sosiale medium.

Flyalarmane

Noreg har 1 250 flyalarmar rundt om i landet, som skal varsla befolkninga ved akutt fare. Varslingsanlegga er stort sett plasserte i byar og tettstadar, og signala kan høyrast av om lag halvparten av befolkninga. Varslingsanlegga kan bli brukte både i fredstid og i krig. 

Informasjon på fleire språk

Engelsk: The Civil Defence will test air raid sirens on 11 January (PDF)

Ukrainsk: Цивільна оборона випробовує сигнал повітряної тривоги в Норвегії 11 січня 

Russisk: Гражданская оборона Норвегии проводит проверку сигнала воздушной тревоги в Норвегии 11 января 2023 года

Arabisk: ستقوم هیئة الدفاع المدن بإختبار أنظمة اإلنذار من الغارات الجوية وي ج يوم الن ف 11 يناير / کانون الثان

Somalisk: Difaaca dadku wuxuu 11 jenaweri tijaabinayaa dawannada digniinta diyaaradaha ee Norway

Tigrinja: ንዕለት 11 ጥሪ ስቪላዊ ምክልኻል ሃገረ ኖርወይ ኣብ መላእ ኖርወይ መጠንቀቕታ መጥቃዕቲ ኣየር ክፍኑ ኢዩ 

Pashto: د جنوري د میاشتې په ۱۱ مه نېټه، د دفاع وزات ملکي څانګه په ناروې کې د خطر زنګونه آزمایښت کوي