Enkelte lyspærer vil bli skifta med ein gang. Andre lykter kan ha trong for meir omfattande utbetring, og vil bli tekne att seinare.